YSL 限量版品牌金屬LOGO吊飾小牛皮鉚釘X編織綴飾銀鍊肩背包(黑)357402-1000


來自【udn買東西】,★品牌銀色金屬LOGO,辨識度NO.1,★觸感優質細緻小牛皮,提升質感,★鉚釘X編織綴飾,獨特有個性,★小容量,外出/派對適用

YSL 限量版品牌金屬LOGO吊飾小牛皮鉚釘X編織綴飾銀鍊肩背包(黑)357402-1000

 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


  


 


 


  


【資料來源 / 版權 與 商品購買網址】

YSL 限量版品牌金屬LOGO吊飾小牛皮鉚釘X編織綴飾銀鍊肩背包(黑)357402-1000您可能還感興趣的商品

    hc9pmlu9s 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()